Makikilala sa pagitan ng isang function ng supply at isang curve ng supply. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pagbabago sa dami na ibinibigay at isang shift sa supply curve?


sagot 1:

Ipinakikita ng supply function ang kaugnayan sa pagitan ng naibigay na dami at lahat ng mga kadahilanan na nakakaapekto sa supply tulad ng presyo ng bilihin, presyo ng pag-input, teknolohiya, patakaran ng Govt, inaasahan ng tagagawa atbp Habang, ang curve ng suplay ay nauugnay ang dami na ibinibigay partikular sa presyo ng bilihin. Karaniwan ito ay paitaas na pagdulas.

Ang pagbabago sa dami na ibinibigay ng isang kalakal ay w.r.t. sa sarili nitong presyo habang ang shift sa supply curve ay dahil sa mga kadahilanan maliban sa presyo ng nababahala sa kalakal.