Ano ang pagkakaiba ng Ferdinand at Noam Chomsky?


sagot 1:

Halos lahat ng mga hit sa Google na mahahanap ko para sa "Ferdinand Chomsky" ay ng string "de Saussure, Ferdinand; Chomsky, Noam. "

Kaya ang pagkakaiba ay tila hindi si Ferdinand Chomsky ay wala, kahit na hindi ko pa nakita si Noam Chomsky, ang mga maaasahang mga saksi ay nagsasabi na mayroon siya.

Tinitiyak sa akin ng Wikipedia na ang pangalan ng ama ni Noam ay si William, ang pangalan ng kanyang kapatid ay si David, at ang pangalan ng kanyang anak ay si Harry. Walang Ferdinands.