Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng 'transendendent' at 'supernatural'?


sagot 1:

Ang Transcendent ay higit na nakakaugnay na salita. Mayroong isang karanasan ng isang bagay na lumilipas sa isang tao o isang bagay na lumilipas sa isang bagay. May kaugnayan ito sa taong iyon o bagay. Sa pananaw na ito ay pinipigilan ng Diyos ang kanyang nilikha o sa isang mistikong pagmumuni-muni ang isang tao ay lumilipas sa pagkakaisa sa kalikasan at tao sa pamamagitan ng nakakaranas ng isang 'mas mataas' na pagkakaisa.

Ang pagsasalita ng isang bagay na higit sa karaniwan ay tungkol sa mga nilalang na lampas sa ating kakayahan na maipaliwanag ng agham o ang mga batas ng kalikasan. Ang mga halimbawa ng naturang mga nilalang ay ang impiyerno sa langit, mga demonyo at anghel at mga astral na katawan.

Gayunpaman, masasabi din natin na ang mga supernatural na entidad ay kalakal sa kalikasan. Tulad ng isang astral na katawan ay trancending ang kanyang likas na katawan at ang Diyos bilang isang supernatural na pagkatao ay lumilipas sa kanyang nilikha at nilalang.